Wat is VIA?

VIA is een effectieve aanpak voor jongeren die door een veelvoud aan problematiek niet meer naar school of werk gaan, of dreigen uit te vallen. VIA krijgt ze weer aan de slag. VIA pakt samen met de jongeren alle factoren aan die tussen hen en een zinvolle dagbesteding staan. Denk daarbij aan schulden, psychische problemen, huisvesting enzovoort.

De VIA-coach onderzoekt met de jongeren wat ze zelf kunnen oplossen of waar ze terecht kunnen voor passende hulp. De VIA-coach bezoekt jongeren in hun eigen omgeving, werkt laagdrempelig en gaat mee naar afspraken. Daarnaast let de coach altijd op de mogelijkheden en talenten van de jongeren. Zo worden zij gestimuleerd om de regie in handen te nemen, met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. VIA heeft geen wachtlijsten en er is geen beschikking nodig om aan te melden.

VIA staat voor ” verbindend” en ” integraal”:

Verbindend op vele vlakken. Zo zijn we altijd bezig de verbinding te zoeken met jongeren die veelal zorgmijdend zijn. Daarnaast is het ons doel om tijdens de begeleiding ervoor te zorgen dat deze jongeren de verbinding met de maatschappij terug te vinden. Tot slot is het ook een onderdeel van ons werk om de verbinding te zoeken en te onderhouden met onze netwerkpartners.

Integraal omdat we inspelen op alle leefgebieden waar ondersteuning nodig is. We proberen daarbij niet alleen naar het individu te kijken, maar ook naar het netwerk eromheen. Daarnaast betrekken we onze partners waar nodig.