VIA is er voor jongeren die:

  • Tussen de 18 en 27 jaar zijn
  • Zijn uitgevallen op school/werk of dreigen dat te doen
  • Problemen hebben op meerdere leefgebieden
  • Nog onvoldoende begeleiding krijgen of daar niet aankomen
  • Open staan voor hulp en daar zelf een bijdrage aan te leveren
  • (Regio)binding hebben met Amsterdam