Werkwijze van VIA:

Tijdens het traject worden de belemmerende factoren aangepakt die eerder geleid hebben tot uitval bij school of werk. De VIA-coach legt laagdrempelig contact, werkt outreachend en coachend. De VIA-coach bezoekt de jongeren in hun eigen omgeving en zoeken samen naar  mogelijkheden om de problematiek aan te pakken.

Bekijk de methodiekbeschrijving (PDF)

De duur en intensiteit van de begeleiding hangt af van verschillende factoren zoals het aantal problematische leefgebieden en de zwaarte van de problematiek. Ook de mate van zelfredzaamheid van de jongere heeft invloed op de duur van de begeleiding.

De VIA-coach begeleidt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.